PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Arkáda

Konečná 23, Prostějov
arkada@mobil4upv.cz // +420 604 354 744

Pondělí - Neděle 9.00 - 12.00 / 13.00 - 20.00

Zlatá Brána

Dukelská brána 7, Prostějov
zlatabrana@mobil4upv.cz // +420 733 361 840

Pondělí - Neděle 9.00 - 19.00

Albert - bývalý Interspar

Plumlovská 32/456, Prostějov
albert@mobil4upv.cz // +420 739 692 945

Pondělí - Neděle 9.00 - 12.00 / 13.00 - 20.00

Penny Market - servis

Plumlovská 4126, Prostějov
pennymarket@mobil4upv.cz // +420 725 255 425

Pondělí 9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Úterý 9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Středa 9.00 - 12.00
Čtvrtek 9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Pátek 9.00 - 12.00
Sobota - Neděle ZAVŘENO

Reklamační řád a podmínky k vyzvednutí mobilního zařízení


- Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
- Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
- Firma Mobil4u nenese zodpovednost za zmenu nebo nepouzivani telefonniho cisla, které bylo nahlaseno jako kontaktni.
- Kupující je povinen převzít reklamované nebo pozáručně opravované mobilní zařízení bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.
- V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
- Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Mobil4u právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
- Při výdeji zboží je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Mobil4u odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis.


Mobil4U - Tomáš Žilinčík, Přemyslovka 272, Kostelec na Hané, 798 41
Technické věci: zilincik@seznam.cz